SOS Edukator w Łomży

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży

Laureat I nagrody IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRO PUBLICO BONO.
Wyróżniony Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego

Misja i cele statutowe

Stowarzyszenie Edukator w Łomży jest organizacją pożytku publicznego promującą wszelkie inicjatywy sprzyjające wyrównywaniu szans rozwojowych osób oraz środowisk zagrożonych marginalizacją o charakterze społecznym
i ekonomicznym.

Swoją działalność opiera na społecznej pracy wolontariuszy, inicjuje partnerstwo ludzi oraz instytucji na rzecz wspólnego i skutecznego rozwiazywania problemów lokalnych.

Cele statutowe Stowarzyszenia obejmują:

 • Działalność na rzecz grup wyodrębnionych ze względu na szczególne potrzeby edukacyjne, szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną, w tym pomoc i opieka prawna, medyczn -rehabilitacyjna w stosunku do:
  • ofiar wypadków komunikacyjnych, a w szczególności dzieci,
  • ofiar wypadków losowych,
  • osób niepełnosprawnych,
  • osób nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją
  • ofiar przemocy ze strony przestępców kryminalnych.
 • Działalność edukacyjna na różnych szczeblach kształcenia. Działalność na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wiejskich,
 • Organizowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży,

ZAŁĄCZNIKI

ul Wojska Polskiego 29 A
18-400 Łomża

tel. 86 215 25 87
Fax 86 215 04 63

biuro@sosedukator.pl

© 2024 Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży
Organizacja pożytku publicznego działająca "non profit" zarejestrowana w 12 lipca 1999r.


Polityka prywatności i Cookies | Przekaż nam 1,5% Swojego podatku

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży